Sumo Energy toàn diện quy mô ngành năng lượng
Mặt trời
năng lượng Gió

banner

Chúng tôi là ai?

Sumo Solutions VN là nhà cung cấp giải pháp phần mềm quản lý tài sản cho Tua bin năng lượng mặt trời và năng lượng gió hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi hỗ trợ chủ sở hữu danh mục đầu tư, người quản lý tài sản, nhà cung cấp O&M, nhà thầu EPC và kỹ sư độc lập bằng các giải pháp phần mềm cho phép tổ chức và hiệu quả tài sản.

Thông điệp từ Nhà sáng lập

"Sứ mệnh của chúng tôi là toàn diện quy mô ngành năng lượng Mặt trời & năng lượng Gió"
Long Ngô
Đồng sáng lập, CEO
asian man

Ban lãnh đạo

Bá Trạch
Bá Trạch
Development
Long Ngô
Long Ngô
Co-Founder, CTO
Nhu Cường
Nhu Cường
Marketing Manager
Thiên An
Thiên An
Đối tác
Ngân Cao
Ngân Cao
Operations Manager
Tiểu Hoa
Tiểu Hoa
UX/UI Creater
Thành Cao
Thành Cao
Co-Founder, CEO

Sumo Energy?

elip

Cho phép các công ty năng lượng mặt trời tăng hiệu suất, giảm chi phí, tiêu chuẩn hóa và so sánh các tài sản điện mặt trời trên một danh mục đầu tư.

Được thành lập bởi đội ngũ kỹ sư công nghệ, với nguồn vốn đầu tư từ quỹ năng lượng Toàn cầu. Phần mềm của chúng tôi giúp các nhóm chuyển đổi dữ liệu được thu thập thông qua kiểm tra trên không và cảm biến tại chỗ thành các báo cáo và phân tích hệ thống chính xác, có giá trị cao.

Hỗ trợ toàn bộ hệ thống năng lượng mặt trời trên khắp Việt Nam và khu vực APAC, nhằm xác định và khoanh vùng các điểm bất thường ảnh hưởng đến sản xuất năng lượng.

Chúng tôi làm gì?

image services vi