Tạo ra mô hình dữ liệu toàn diện từ quá trình thu thập và xử lý đến lưu trữ và trích xuất.

banner

Dịch vụ
tạo bản đồ số "kép"

Ngày nay, bản sao kỹ thuật số có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như sản phẩm, lập bản đồ, v.v. Bằng cách tạo và duy trì một bản sao kỹ thuật số, người dùng có thể theo dõi dữ liệu thời gian thực và cho phép bản sao phân tích và tối ưu hóa. Do đó, các nhà đầu tư có thể dễ dàng đưa ra quyết định hoặc tìm ra những hiệu quả mới trong ngành năng lượng.

4 ưu điểm chính của Bản đồ số "kép" từ Sumo Energy

elip

Báo cáo kiểm tra và số hóa không giới hạn

Mức thu thập và xử lý dữ liệu cao hơn.

Bản ghi và ghi chú trang web được gắn thẻ địa lý

Cấp độ tiếp theo của nền tảng tập trung và an toàn để lưu trữ dữ liệu.

Số hóa trang web hiện đại

Bản sao kỹ thuật số thể hiện rõ nhất các tài sản năng lượng mặt trời.

Quét mã vạch & Tạo Bản Đồ Số Định Danh “Serrie Number”

Tiện ích bằng cách sử dụng ứng dụng di động hoặc máy quét Bluetooth.

Báo Cáo Kiểm Tra Và Số Hóa
không giới hạn

Nhận các báo cáo kiểm tra và phân tích vô hạn từ công ty hàng đầu thị trường Việt Nam trong lĩnh vực đo nhiệt độ trên không.
Input agnostic - drones, planes, satellites or sensors - yours or ours.
Tiếp cận chương trình đào tạo hàng đầu trong ngành để đảm bảo việc thu thập dữ liệu của bạn đáp ứng các thông số kỹ thuật.
Mỗi dị thường được xác định, phân loại, khoanh vùng và ưu tiên.
Số hóa, chuẩn hóa và lưu trữ các báo cáo lịch sử của bên thứ ba.
So sánh với báo cáo Sumo Solutions hoặc các báo cáo khác để đo độ suy giảm.
 
        <span class="text-white">Sẵn sàng nhận báo cáo kiểm tra</span>
        <span class="text-yellow-600 font-extrabold">tuyệt đối và số hóa?</span>

Sẵn sàng nhận báo cáo kiểm tra tuyệt đối và số hóa?

Bản ghi và ghi chú trang web được gắn thẻ địa lý

/images/dataTwin/card-first.webp
Lưu trữ nhiều loại dữ liệu như báo cáo kiểm tra, tài liệu, tệp CAD, ảnh và ghi chú hiện trường, v.v.
/images/dataTwin/card-second.webp
Bảo tồn và có thể truy cập được với hồ sơ thiết bị không gian địa lý sống, bất kể thay đổi quyền sở hữu hoặc luân chuyển nhân viên.
bg circle image
Số hóa trang web hiện đại
Tạo mô hình dữ liệu toàn diện dựa trên cơ sở của bạn và các nguồn thông tin khác, bao gồm cả bản đồ trang web tương tác.
Thông tin chi tiết được cung cấp bởi mô hình dữ liệu hàng đầu trong ngành, tiên tiến theo thời gian với lĩnh vực học máy.
Tăng cường mọi thứ từ ủy thác các yêu cầu bảo hành để thẩm định tài chính.

Quét mã vạch & Tạo Bản Đồ

Số Định Danh “Serrie Number”

02
LƯU TRỮ DỮ LIỆU
Lưu trữ dữ liệu, thẻ địa lý trên bản vẽ hoàn công của bạn.
03
XÁC MINH CÁC CHUỖI CUNG ỨNG
Xác minh các chuỗi cung ứng về khả năng chứa chấp an toàn và đủ điều kiện nhận ưu đãi thuế bằng cách theo dõi số sê-ri trong suốt vòng đời của chúng.
01
QUÉT MÃ VẠCH
Quét mã vạch trên mô-đun PV, xác thực số sê-ri dựa trên danh sách chính OEM
04
XÁC THỨC VÀ TỔ CHỨC
Xác thực việc xây dựng và sắp xếp hợp lý các yêu cầu bảo hành.
05
TRÍCH XUẤT DỮ LIỆU
Xuất dữ liệu sang bảng tính, bao gồm số sê-ri, vĩ độ và kinh độ của mô-đun và hơn thế nữa.
06
HOẠT ĐỘNG
Thực hiện ở chế độ ngoại tuyến ở những khu vực có dịch vụ di động kém hoặc không có.