Xác định hiệu suất tối ưu của các thiết bị năng lượng mặt trời

banner

Dịch vụ khảo sát đường cong đặc tuyến I-V

Đường cong đặc tính I-V của pin mặt trời cho thấy dòng điện và điện áp (I-V) cho một pin, mô-đun hoặc mảng PV cụ thể để mô tả chi tiết về hiệu quả và khả năng chuyển đổi năng lượng mặt trời của nó. Điều này rất quan trọng trong việc xác định hiệu suất tối ưu của thiết bị.
image helper

Theo dõi đường cong

I-V PV năng lượng mặt trời là gì?

Tìm ra điểm công suất cực đại (Mpp) tại đó dòng điện là Impp và điện áp là Vmpp. Đây là công suất lớn nhất (Pmax là một tham số).

Các vấn đề được xác định bằng phương pháp đo đường cong I-V?

Sự khác biệt về hình dạng đường cong và các hệ số lấp đầy liên quan đến một mô-đun hoặc string cụ thể có thể cho thấy có vấn đề về chất lượng, hiệu suất điện năng hoặc việc lắp đặt đúng hệ thống điện mặt trời.
Làm bẩn, che bóng các mô-đun.
Sự cố kết nối giữa các mô-đun.
Không khớp các mô-đun.
Hệ thống dây điện trở cao do sản xuất.
Sự khác biệt về thông số kỹ thuật.
Các tế bào PV bị hư hỏng.

   
    <span>Hãy để </span>
    <span class="text-yellow-600 font-extrabold">chúng tôi giải quyết</span>
    <br class="md:block lg:hidden" />
    <span>vấn đề của bạn?</span>

Hãy để chúng tôi giải quyết
vấn đề của bạn?

Phương thức
vận hành?

KẾT NỐI

Kết nối với mô-đun hoặc string PV năng lượng mặt trời và đo cả dòng điện và điện áp tại nhiều điểm trong quá trình quét.

Đo

Đo, ghi lại bức xạ và nhiệt độ để cho phép các phép đo được chuyển đổi sang STC.

KẾT HỢP

Kết hợp cơ sở dữ liệu của dữ liệu mô-đun PV để cho phép các giá trị đo được tại hiện trường được so sánh ngay lập tức với các giá trị do nhà sản xuất công bố.

Tầm quan trọng của việc khảo sát đường cong đặc tuyến I-V?

Việc dò đường cong I-V có thể được thêm vào danh sách thử nghiệm tối thiểu tuyệt đối để đánh giá các đặc tính hoạt động của các hệ thống điện mặt trời đã lắp đặt.